KÖPVILLKOR & GARANTI

Köpvillkor
Priserna för växter i katalogen och på vår hemsida gäller endast för växter som vi tillhandahåller till försäljning från öppningsdag och fram tills det att första omgången med växter tar slut. Vi reserverar oss för prisjusteringar under säsongens gång i följd med att inköpspriserna justeras ju längre in i säsongen det följer.

Priserna kan ocksåpåverkas av andra omständigheter som Cramers Blommor AB inte råder över.
Priser i katalogen och på vår hemsida anges inklusive moms, fritt från vårt Garden Center i Hillared och gäller t.o.m 31/12 2017 om inget annat anges. Reservation för ev. tryckfel.
2018 års katalog med priser över vårt plantskolesortiment kommer i slutet av mars -18.

Garanti
Om en växt inte överlever trots att zon- och skötselanvisningar har följts kan du reklamera växten. Dock skall följande kriterier uppfyllas. Växtgarantin gäller endast för vedartade fleråriga prydnadsväxter såsom träd,buskar, häckplantor, klätterväxter, barrväxter, rosor, fruktträd och bärbuskar.

Växtgarantin gäller 3 månader från inköpsdagen under Mars-Maj. Inköpsdag Juni-September; 2 månader. Vid köp Oktober-November senast 30/5 nästföljande år. Spara alltid kvittot! Detta gäller som garantisedel. Innan ni tar upp växten, rådfråga oss alltid innan. Vid reklamation skall garantisedel och växt kunna visas upp men ta kontakt med oss innan för att bedöma växtens skick.

Undantag i garantin; växtgarantin gäller inte vid skador som uppkommit efter köpet, t ex vinterskador, felgödsling, felaktig plantering, dålig dränering eller allmän misskötsel m.m. och avvikelse från rekommenderad skötsel av växt som ges av vår personal och som finns tillgänglig på vår hemsida och katalog. Garantin gäller heller ej på växter inköpta med nedsatt pris.