FÖRBERED ER FÖR ODLINGSSÄSONGEN 2020
HYDROPONISK ODLING, MINIDRIVHUS,
VÄXTBELYSNING, FRÖER M.M.

Hillared 033-28 21 22
Måndag-Fredag 9-18 Lördag-Söndag 9-18

Allégatan 033-22 89 11
Måndag-Fredag 10-18 Lörd 10-16  Sön Stängt